Rörelseanalys

En funktionell rörelseanalys är ett batteri av fysiska tester som har till syfte att bedöma en idrottares funktion i komplexa basrörelser och försöka identifiera svagheter och dysfunktioner som eventuellt kan predisponera idrottaren för skada. 9+ screening batteri är en sådan analys som har sammanställts, vidareutvecklats och reliabilitettestats av en grupp fysioterapeuter vid Bosön. Testbatteriet är sedan tidigare känt som Bosöns 9-test screening batteri.

9+ Screening batteri består av elva olika funktionella och komplexa rörelsetester samt tre tilläggstester. Syftet med testet är att bedöma rörlighet, stabilitet, muskulär kontroll och koordination. Testet tar ca 30min att genomföra och efteråt ges individuella korrigerande övningar i syfte att åtgärda idrottarens ”svaga länkar”.

Pris: 1500kr
Tidsåtgång: 2x45min med 6 veckors mellanrum

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön