Fysioterapi

Hos IMK Bosön får du en bedömning av dina besvär och en individuellt utformad rehabiliteringsplan från skada till återgång till idrott. Vi erbjuder flera olika varianter av rehabilitering utifrån kompetenser inom ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Målsättningen med rehabiliteringen på Bosön är att återgå till idrott lika stark eller starkare än innan skada så snabbt som skadan tillåter. En riskfaktor för skada är en tidigare skada och därför är det viktigt att inte gå tillbaka till idrott för tidigt. Bosöns fysioterapeuter är specialiserade inom idrottsmedicin och på olika sätt verksamma inom idrotten.

Vi tar emot skador och besvär från hela rörelseapparaten. Både akuta som traumatiska, ung som gammal samt före och efter operation. Utöver en vanlig undersökning, bedömning och behandling erbjuder vi även rörelseanalyser, fysträning och skadeförebyggande åtgärder.

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön