Åsa Bocké
Leg Fysioterapeut
Specialist i Ortopedisk manuell terapi (OMT Steg 3)
asa.bocke@imkboson.se
Åsa Bocké är legitimerad fysioterapeut, Specialist i Ortopedisk manuell terapi (OMT Steg 3). Specialintresse för skadeprevention, träningsoptimering och rehabilitering av barn- och ungdomarsamt fotens funktionsproblem och hjärnskakningsproblematik. Åsa har 20 års erfarenhet av rehabilitering av idrotts- och överbelastningsskador samt är utbildad inom ett flertal olika rörelseanalyskoncept t.e.x 1080MAP och Kinetic Control. Åsa arbetar också med utbildning gällande skadeprevention och träning för Alpina skidåkare. Patientavgift enligt Stockholms läns landsting gällande taxa. Frikort gäller. Ingen remiss krävs. Nybesök kostar 200 kronor, återbesök kostar 200 kronor. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före utsatt tid. Sena återbud debiteras med 400 kr.

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön