Tina Frisk Bengtsson
Leg Fysioterapeut
Specialist i Fysisk Aktivitet och idrottsmedicin
tina.frisk-bengtsson@imkboson.se
Jag är specialistutbildad inom Idrottsmedicin och Fysisk aktivitet. De senaste åren har jag varit ansvarig sjukgymnast på Friidrottsgymnasiet i Växjö. Jag har jobbat med Friidrottslandslaget på junior- och seniornivå under flera år. Har en bred kompetens efter många års arbete på Löplabbet, Rygginstitutet och privata vårdcentraler. Idrott och rehabilitering är ett stort intresse för mig. Vidareutbildningar i akupunktur, Medicinsk träning terapi (MTT), Ortopedisk medicin (OMI), McKenzie, ergonomi samt flera utbildningar inom idrottsmedicin. Mitt mål som sjukgymnast är att hålla så många som möjligt i rörelse så länge som möjligt, från elitidrottare till motionärer!

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön