Tina Frisk Bengtsson
Leg Fysioterapeut
Specialist i Fysisk Aktivitet och idrottsmedicin
tina.frisk-bengtsson@imkboson.se
Jag är specialistutbildad inom Idrottsmedicin och Fysisk aktivitet. De senaste åren har jag varit ansvarig sjukgymnast på Friidrottsgymnasiet i Växjö. Jag har jobbat med Friidrottslandslaget på junior- och seniornivå under flera år. Har en bred kompetens efter många års arbete på Löplabbet, Rygginstitutet och privata vårdcentraler. Idrott och rehabilitering är ett stort intresse för mig. Vidareutbildningar i akupunktur, Medicinsk träning terapi (MTT), Ortopedisk medicin (OMI), McKenzie, ergonomi samt flera utbildningar inom idrottsmedicin. Mitt mål som sjukgymnast är att hålla så många som möjligt i rörelse så länge som möjligt, från elitidrottare till motionärer! Patientavgift enligt Stockholms läns landsting gällande taxa. Frikort gäller. Ingen remiss krävs. Nybesök kostar 200 kronor, återbesök kostar 200 kronor. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före utsatt tid. Sena återbud debiteras med 400 kr. Priser för sjukgymnastik/fysioterapi sätts av Stockholms Läns Landsting, se mer på https://www.1177.se/stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-stockholms-lan/

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön