John Ressman
John Ressman
Leg Fysioterapeut
Specialist i OMT, PhD student Karolinska Institutet
john.ressman@imkboson.se
0709656076
EmailEmail
Jag har arbetat som fysioterapeut sedan 1997. Något som alltid fascinerat mig är rörelser, oavsett om det varit tekniskt svåra, tunga kraftfulla eller enklare som våra gångmönster. Därför har det fallit sig naturlig att jag i mitt arbete som fysioterapeut arbetat mycket med just träning. Jag tog min examen 2005 i Ortopedisk Manuell Terapi, OMT steg 3. Den manuella terapin har kompletterat min kunskap inom träning och den ger oftast ett bra resultat på flertalet akuta och kroniska problem. Under mina år som verksam sjukgymnast har jag arbetat på olika offentliga och privata kliniker samt för idrottsföreningar med både elitidrottare och motionärer.

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön