Kristina Forsblom
Kristina Forsblom
Leg Fysioterapeut
Idrottsmedicin och KBT
kristina.forsblom@imkboson.se
0707147135
Jag har haft tur! Mitt första jobb som färdig sjukgymnast var i Åre. Kombinationen idrott, skador och rehab hade intresserat mig länge. Med åren blev det mer och mer inriktat på rygg och omkringliggande leder (bäcken, höft mm) så att flytta ner till Stockholm och arbeta på en ryggklinik var ju topp!Att nu få kombinera Idrottarens skadeproblem med manuella behandlingar, och hitta orsakssamband är en stimulerande uppgift. Ibland jobbar delar av kroppen för mycket, ibland för lite. Att få till en balans utgör en förutsättning för att kunna prestera bra. Patientavgift enligt Stockholms läns landsting gällande taxa. Frikort gäller. Ingen remiss krävs. Nybesök kostar 200 kronor, återbesök kostar 200 kronor. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före utsatt tid. Sena återbud debiteras med 400 kr. Priser för sjukgymnastik/fysioterapi sätts av Stockholms Läns Landsting, se mer på https://www.1177.se/stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-stockholms-lan/

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön