Linda Nilsson
Leg Fysioterapeut
MSc, Idrottsmedicin
linda.nilsson@imkboson.se
MSc Idrottsmedicin Ej ansluten till Stockholms läns landsting. Frikort gäller ej. Kostnad 600kr/besök ca 45 min.

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön