Britta Kockum
Britta Kockum
Leg Fysioterapeut
MSc och Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
britta.kockum@imkboson.se

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön