Rörelseanalys på IMK Bosön

På IMK Bosön kan du genomföra 9+ screening batteri för att bedöma din funktion i komplexa basrörelser och försöka identifiera svagheter och dysfunktioner som eventuellt kan predisponera dig för skada. En välkänd riskfaktor för skada är en tidigare skada. Därför är det viktigt att förebygga skada. Hos våra fysioterapeuter kan du få en bedömning av just ditt rörelsemönster och få individanpassade övningar med dig hem med syfte att förbättra dina ”svaga länkar”.

Priset är 1500kr och tidsåtgången är 2×45 min med 6 veckors mellanrum för uppföljning. Läs mer om rörelseanalys här

 

 

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön