Ombyggnation Bosön

Under sommaren/hösten kommer flera ombyggnationer att ske på Bosön. Från den 1/6-1/9 kommer Idrottshallen vara stängd. Från 1/6-31/12 kommer även poolen och omklädningsrummen för aktiva vara stängd och ombyte kommer att erbjudas enbart i Vinnarhallen som ligger mittemot Idrottshuset. För att ta sig upp till Idrottsmedicinska kliniken under denna period 1/6- 31/12 måste man ta hissen till 3:e våningen. Trappan kan användas vid krissituationer som ex brand. Vid frågor ta det med din sjukgymnast/kiropraktor.

Tänk på att du kan behöva vara i god tid för att hinna byta om (Vinnarhallen) samt om det är många som använder hissen samtidigt.

Idrottsmedicinska Kliniken Bosön